פעילויות ועדכונים

המלצות מחברות וארגונים

צור קשר

קשר הדרכות ופיתוח ארגוני

משה הס 7 רחובות 76346
077-4400112
050-6983322 - דבי
050-6401313 - דפנה
keshersheli@gmail.com

"הסדנא שעסקה בהיבטים שונים של תקשורת אפשרה לצוות להתמודד עם סוגיות שונות בקשרים הבין אישיים במעגל העבודה ומחוצה לו."

"ניתן לומר כי דבי הצליחה להטמיע בחברה זרם תודעה חדש, החוצה כיום, נוגע ובא לידי ביטוי בכל שדרותיה ופעילויותיה. לאור התוצאות שניכרו מיידית בשטח, ומתוך ההתמדה והמסירות לנושא, ומתן הדוגמא האישית, השכילה דבי לחדד את ההכרה, כי התקשורת הבין אישית היא המפתח והבסיס לכל פעולה אנושית שהיא, ולפיכך, תקשורת מוצלחת מבטיחה פעולה מוצלחת. פעולה מוצלחת מביאה לעליה בתפוקה."

"הנושאים שהועברו היו עם נגיעה אישית שהביאה את המשתתפים למעורבות ופתיחות."

רשמים מפעילויות בארגונים