פעילויות ועדכונים

סדנת גיבוש: מקבוצת עבודה לצוות מצליח

צור קשר

קשר הדרכות ופיתוח ארגוני

משה הס 7 רחובות 76346
077-4400112
050-6983322 - דבי
050-6401313 - דפנה
keshersheli@gmail.com

עבודת צוות איכותית אינה מובנת מאליה. היא דורשת תקשורת בינאישית ברמה גבוהה, יכולת התאמה לסביבה, מוכנות לוויתורים אישיים לטובת הכלל ואינטליגנציה רגשית גבוהה לפתרונות מהירים במצבים רגישים עבור הזולת.

סדנה חווייתית לפיתוח צוות עבודה מנצח. מפגשים שמבטיחים למידת המרכיבים המרכזיים בעבודת צוות וגיבוש המשתתפים, תוך העצמת הפרט כחלק אינטגראלי מיחידה רחבה יותר, אליה הוא שייך.

• שיתוף פעולה
• הגדרת תפקידים ותאום ציפיות
• מתן אמון והערכה
• חלוקת ידע ואחריות
• מטרות הפרט, מטרות הכלל
• סמכות, כבוד וטובת הכלל
• תקשורת בינאישית
• עבודה צוותית בתנאי לחץ
• עבודה צוותית בתנאי אי-וודאות
• מנהיגות ומצוינות
• כוחה של סינרגיה
• אתגר והתחדשות בחשיבה צוותית
• יצירת הסכמה הלכה למעשה